Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Prowincje:
Królestwo Scholandii
Domena Królewska
Unia Saudadzka
mikronacja
31.05.2012 r.
Bądź "przyjacielem sądu"
Marcin Mikołaj
Prezes Sadu Królestwa, zarządzeniem z dnia 31 maja br. stosując instytucję "amicus curiae", wezwał każdego zainteresowanego obywatela Królestwa do złożenia oświadczenia przed sądem w sprawie pytania prawnego, które złożył Namiestnik Koronny Surmali.

Każdy obywatel, które zechce wypowiedzieć się w sprawie może tego dokonać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia, tj. do 7 czerwca br.
26.05.2012 r.
UF o inicjatywie ustawodawczej
Marcin Mikołaj
24 maja br. Izba Poselska przyjęła projekt UF o inicjatywie ustawodawczej, który wedle zamysłów projektodawcy "łata lukę w prawie".

Od dnia dzisiejszego podmiotami uprawnionymi do składania projektów UF pod obrady Izby Poselskiej są:
(1) Król;
(2) poseł;
(3) Rada Królestwa;
(4) Rząd Królewski;
(5) Prezes Sądu Królestwa w zakresie ustroju wymiaru sprawiedliwości oraz postępowania przed sądami Królestwa oraz
(6) grupa licząca co najmniej czterech obywateli.

Oczywiście ustawa federalna reguluje także sytuację nadzwyczajną, która to określona w art. 26 Konstytucji, uprawnienia Izby Poselskiej przekazuje Radzie Królestwa - zgodnie z jej art. 2:
"(...) prawo do przekładania Radzie Królestwa projektów ustawodawczych przysługuje podmiotom wymienionym w pkt. (1) i (4)-(6) ustępu poprzedzającego, a także członkowi Rady Królestwa"
24.05.2012 r.
Zmiana warty
Marcin Mikołaj
JKW Pavel Svoboda Regent Królestwa odwołał dziś z urzędu Namiestnika Koronnego Księstwa Surmali i p.o. Namiestnika Koronnego Księstwa Morlandu JE Steda markiza Asketila, jednocześnie powołując na urzędy JE Józefa Kalickiego.

Jak wynika z treści postanowienia królewskiego odwołanie było wynikiem przedłożonej przez markiza Asketila rezygnacji z pełnionych funkcji namiestniczych.
18.05.2012 r.
Regencja
Pavel Svoboda
Jego Królewska Mość Artur Piotr opuścił Królestwo, a w Dreamlandzie ustanowił regencję z królem seniorem Pavlem Svobodą jako Regentem.

Jego Królewska Mość rozpoczął urlop od wizyty na zamku Windsor, gdzie, wspólnie z innymi koronowanymi głowami z całego świata, złożył życzenia swojej koleżance po fachu Elżbiecie II z okazji diamentowego jubileuszu.
08.05.2012 r.
Komunikat Dworu
Tomasz Barney
W dniu dzisiejszym Jego Królewska Mość udał się na urlop do swojej posiadłości w Kakutach, gdzie pozostanie conajmniej do końca tygodnia.
04.05.2012 r.
Nowy Król Elderlandu!
Tomasz Barney
Dnia 2 maja 2012 roku w Sali Tronowej Zamku Królewskiego w Elderze odbyła się koronacja JKM Artura I Piotra, Króla Dreamlandu, na Króla Elderlandu, w której wzięli udział liczni goście zagraniczni. Zgodnie z elderlandzką tradycją, koronacji dokonał Lord Szambelan – JE Roger d’Artois.
30.04.2012 r.
Siedmiolecie Monarchii Austro-Węgierskiej
Tomasz Barney
W dniu 28 kwietnia 2012 roku Jego Królewska Mość wziął udział w obchodach siódmej rocznicy powstania Monarchii Austro-Węgierskiej.

Życzymy kolejnych siedmiu lat istnienia, mając nadzieję na jeszcze mocniejsze zacieśnienie stosunków między naszymi krajami.
22.04.2012 r.
Koronacja Artura I Piotra
Tomasz Barney
Dwór Królewski ma zaszczyt zaprosić arystokrację, szlachtę oraz obywateli Królestwa Dreamlandu na uroczystości koronacyjne Artura I Piotra jako Króla Elderlandu.

Uroczystości odbędą się w Królewskim Mieście Elderze dnia 22 kwietnia 2012 r. o godz. 21.00 na kanale IRC #elderland (wejście ze strony Elderlandu przez BRAMKĘ).
18.04.2012 r.
Rząd powołany
Marcin Mikołaj
Jego Królewska Mość na wniosek Premiera Rządu Królewskiego powołał Ministrów Korony. Zgodnie z postanowieniem ustanowiono 3 resorty: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Kultury i Nauki.

Odpowiednio teki ministrów otrzymali:
JE Ronald Zawkrzenski;
JE Simon McMelkor;
JE Tomasz Paweł de Lerent.
14.04.2012 r.
Rektor UKD
Marcin Mikołaj
14 kwietnia br. JKM Artur Piotr powołał Józefa Kalickiego na stanowisko Rektora Uniwersytetu Królewskiego w Dreamopolis - JE zastąpił na tym stanowisku JKW Edwarda Artura, który niedawno opuścił Królestwo Dreamlandu ze względów osobistych.

Jego Magnificencji życzymy wszelkiej pomyślności i choć rok akademicki nie ma przerwy wypada powiedzieć: quod felix, faustum fortunatumque sit!
13.04.2012 r.
Komendacja Elderlandu
Pavel Svoboda
W dniu wczorajszym, 12 kwietnia 2012 roku, delegacja Królestwa Elderlandu złożyła komendację Koronie Dreamlandzkiej. Elderland, nie tracąc swojej odrębnej państwowości, związał się z Koroną Dreamlandzką węzłem dependencji. W związku z komendacją, JKM Artur Piotr wydał dekret rozciągający obywatelstwo dreamlandzkie na Elderlandczyków.
04.04.2012 r.
Premier mianowany
Marcin Mikołaj
Dziś, późnym wieczorem, po zakończeniu tradycyjnej audiencji dla posłów, JKM Artur Piotr wydał postanowienie królewskie, w którym mianował JE Jacquesa księcia de Brolle na urząd Premiera Rządu JKM.

Izba Poselska, jak i cała społeczność, oczekują wygłoszenia przez JE Premiera Rządu JKM exposé na forum Parlamentu.
02.04.2012 r.
Przekazanie laski marszałkowskiej
Marcin Mikołaj
Dziś Izba Poselska XIX kadencji dokonała wyboru Marszałka i Wicemarszałka Izby Poselskiej - Marszałkiem został JKW Pavel Svoboda członek Klubu Republikańskiego, Wicemarszałkiem hrabia Albon niezrzeszony w żadnym ugrupowaniu politycznym.

JE Jacques książę de Brolle zgodnie ze zwyczajem po ogłoszeniu Uchwały IP przekazał laskę marszałkowską kończąc jednocześnie sprawowanie zaszczytnej funkcji Marszałka Seniora.
31.03.2012 r.
Ambasador Księstwa Sarmacji już w Królestwie
Tomasz Barney
W dniu dzisiejszym JKM Artur I Piotr przyjął na audiencji ambasadora Księstwa Sarmacji, JE Krzysztofa Bojara. JKM otrzymał listy uwierzytelniające JE w charakterze ambasadora na terytorium Królestwa.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji powierzonej misji.
27.03.2012 r.
Wybór Marszałka i Wicemarszałka Izby Poselskiej
Marcin Mikołaj
JE Jacques książę de Brolle - Marszałek Senior Izby Poselskiej - rozpoczął procedurę wyłonienia Marszałka i Wicemarszałka Izby Poselskiej. Wstępnie ustalono kalendarz prac, który przedstawia się następująco:

27 III - 1 IV 2012 r. - zgłaszanie kandydatów na Marszałka i Wicemarszałka Izby Poselskiej;
2 – 8 IV 2012 r. - głosowanie nad kandydaturami.
9 IV 2012 r. - ogłoszenie przyjętych uchwał, przekazanie laski marszałkowskiej.

Sam kalendarz ma charakter orientacyjny i nie wyklucza zamknięcia procedury wcześniej, tj. po oddaniu głosów przez wszystkich posłów.
26.03.2012 r.
Mowa Tronowa
Marcin Mikołaj
Jego Królewska Mość Artur Piotr wygłosił w Izbie Poselskiej tradycyjną Mowę Tronową, w której dostrzegł konieczność podjęcia prac nad dwoma zasadniczymi tematami - losem Prowincji oraz dostosowaniem aktualnych praw do sytuacji, która panuje w Królestwie.

Marszałkiem Seniorem został wyznaczony książę de Brolle, który jednocześnie otrzymał od JKM klucze do nowej sali obrad Izby Poselskiej.
21.03.2012 r.
Wyniki wyborów do IP XIX
Artur Piotr
JE Tomasz hrabia Barney ogłosił wyniki wyborów do Izby Poselskiej XIX kadencji. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
(1) Jacques de Brolle - 6 głosów
(2) Łukasz Wakowski - 6 głosów
(3)Albon z Cintry - 5 głosów
(4) Pavel Svoboda - 3 głosy
(5) Tomasz Lerent - 2 głosy.

W ciągu 3 dni możliwe jest składanie skarg na przeprowadzenie wyborów.
Ogłoszenie zostało już ujęte w BPSK.
20.03.2012 r.
Ostatne chwile głosowania do IP XIX
Artur Piotr
Przypominamy, że to ostatnie chwile do oddania ważnego głosu w wyborach do Izby Poselskiej XIX kadencji. Kto nie głosował, niech koniecznie wrzuci swój głos do urny.
27.02.2012 r.
Zmiany w Prowincjach
Marcin Mikołaj
Jego Królewska Mość dnia 25 lutego 2012 roku odwołał JE Gregory’ego wicehrabiego de Corylus ze stanowisk Namiestnika Koronnego Morlandu, Namiestnika Koronnego Surmali i Namiestnika Koronnego Weblandu powołując odpowiednio:
- JE Steda markiza Asketila na stanowisko Namiestnika Surmali i p.o. Namiestnika Morlandu
- JE Kazia arcyksięcia Wichurę na stanowisko Namiestnika Weblandu.

Obie osoby są szeroko znane w Królestwie Dreamlandu, a ich dotychczasowa praca pozwala mieć nadzieję na "reaktywację" nieco ospałych Prowincji Królestwa Dreamlandu. Powołanym serdecznie gratulujemy.
24.02.2012 r.
Wybory do Izby Poselskiej
Pavel Svoboda
Jego Królewska Mość ogłosił kalendarz wyborów do Izby Poselskiej XIX kadencji. Od 25 lutego do 2 marca Komisarz Wyborczy Królestwa Tomasz hrabia Barney będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów w wyborach. Głosowanie zostało zaplanowane na 14 - 20 marca 2012.
JKM Artur Piotr skrócił XVIII kadencję Izby Poselskiej, ponieważ, po wygaśnięciu mandatu pana Martina von Vipera, liczba posłów spadła poniżej pięciu.
20.02.2012 r.
Komunikat JKM
Tomasz Barney
JKM Artur I Piotr opublikował dzisiaj komunikat, w którym poinformował o przejściowych problemach związanych z nowym serwerem Królestwa.

Jednocześnie ogłosił, iż zwrócił się z prośbą do p.o. Premiera JE Jacques'a księcia de Brolle'a o stworzenie projektu kalendarza wyborczego przy udziale JE Tomasza harbiego Barney'a, będącego Komisarzem Wyborczym Królestwa, a następnie jego przedstawienie Koronie.
09.02.2012 r.
Witamy na nowym serwerze
Kazio Wichura
Jeśli widzisz tą wiadomość oznacza to, że pomyślnie zakończyliśmy przenosimy hostingu oraz domeny.

Zapraszamy na szampana: B A R
06.02.2012 r.
Zmiana przepisów o Rządzie
Artur Piotr
Ogłoszono dziś ustawę federalną nowelizującą przepisy o Rządzie Królewskim. Dostosowuje ona rozwiązania obowiązującej od 2002 roku ustawy do rozwiązań nowej ustawy zasadniczej. Tekst ustawy oraz nowy tekst jednolity zostały ogłoszone na Forum Królestwa.

Nowe akty wprowadzono już również do Bazy Prawnej Sądu Królestwa (BPSK): tekst ustawy nowelizującej - TUTAJ, zaś nowy tekst jednolity - TUTAJ.
21.01.2012 r.
Ratyfikacja traktatu z Królestwem Nordii
Tomasz Barney
W dniu dzisiejszym Jego Królewska Mość Artur I Piotr ratyfikował Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Królestwem Nordii.

Treść owego aktu można znaleźć na naszym forum.
http://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?f=23&t=1091
09.01.2012 r.
Przeniesienie domeny
Artur Piotr
W dniu dzisiejszym zostanie złożone zlecenie przepięcia naszej domeny na nowy serwer. Może to spowodować przejściowe trudności z wejściem na strony, w tym forum. Do czasu unormowania sytuacji przypominamy o możliwości kontaktowania się przez listę dyskusyjną Królestwa:

Adres strony listy

adres poczty elektronicznej grupy

Z uwagi na możliwe trudności w funkcjonowaniu forum zmieniono zasady regulujące funkcjonowanie listy - każdy może się zapisać, bez konieczności wnioskowania o zaproszenie.
08.01.2012 r.
Nowy Scriptores Dreamlandis już w kioskach
Piąty numer "Scriptores Dreamlandis" - jedynego dreamlandzkiego pisma naukowego, dotychczas nieaktywnego, ale z pewnością nie zapomnianego - trafił dziś do kiosków.
W numerze:
- dr net. Krzysztof Jazłowiecki: "O badaniu historii";
- dr net. Robert van Buuren: "Czy nowa konstytucja jest faktycznie nowa?";
- prof. net. Edward A. Krieg: "Apologia zmian", a także wykład inauguracyjny Wydziału Teorii Nowego Świata UKD "O roszczeniu do prawdy w sytuacjach komunikacyjnych mikronacji".
06.01.2012 r.
Zakończenie podróży JKM
Tomasz Barney
W dniu dzisiejszym JKM zakończył swoją podróż po Prowincjach, rozpoczętą 2 I 2012 roku w Unii Saudadzkiej. W ramach pokoronacyjnego objazdu, JKM rozmawiał z administrującymi poszczególnymi Prowincjami Królestwa. Nadto 5 I 2012 roku JKM powołał Namiestnika Koronnego Unii Saudadzkiej w osobie JE Martina markiza de Joustin, wyrażając podziękowanie JE Michałowi wicehrabiemu von Nadolanczykowi za pełnienie obowiązków namiestniczych w trudnym okresie przejściowym.

Ostatnim punktem podróży JKM było odwiedzenie Prowincji zarządzanych przez JE Gregory'ego wicehrabiego de Corylusa. Namiestnik opowiedział o swoich planach związanych z Morlandem, Surmalą i Weblandem. Około godziny 21:00 JKM wyruszył w podróż powrotną do Ekorre.
31.12.2011 r.
Życzenia noworoczne
Tomasz Barney
Dreamlandczycy,

w imieniu Dworu Królewskiego pragniemy złożyć Wam życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2012 roku oraz aby nie zabrakło w nim czasu dla Królestwa.

Raz jeszcze wszystkiego dobrego i udanej zabawy sylwestrowej!
24.12.2011 r.
Życzenia świąteczne
Tomasz Barney
Dreamlandczycy,

Nie po raz pierwszy przychodzi Nam składać życzenia świąteczne z Ekhorn, jednak i tym razem, jak zawsze robimy to z głębi serca.

W tych radosnych dla Nas dniach pragnę życzyć Wam wszystkiego, co najlepsze, spełnienia Waszych marzeń, realizacji w życiu zawodowym i prywatnym, wielu chwil i momentów pełnych miłości i ciepła.

Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy w takiej chwili pominęli naszą wirtualną Ojczyznę. Królestwu życzymy kolejnych 13 lat i ogromnego przyrostu aktywnych mieszkańców.

Wesołych Świąt!
21.12.2011 r.
Wystąpienie JKM w Radzie Królestwa
Tomasz Barney
Królewski Pałac Ekhorn

W dniu wczorajszym JKM Artur I Piotr wystąpił w Radzie Królestwa, zwracając uwagę między innymi na charakter Rady jako organu permanentnego oraz powierzając JKW Edwardowi I Arturowi przewodniczenie obradom jako najstarszemu panowaniem królowi seniorowi w w/w organie, zastrzegając iż szczególnie ważnym debatom sam będzie przewodniczył.

Wystąpienie w Radzie kończy uroczystości koronacyjne i etap inauguracji nowego panowania.
copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin