wydawnictwo litera w druku

 

Wydawnictwo litera w druku dzia�a na terenie Kr�lestwa Dreamlandu. Powsta�o w 2013 roku z misj� upowszechniania literatury mikro�wiatowej - przede wszystkim dreamlandzkiej. Nasz� ambicj� jest inspirowanie najciekawszych wydarze� literackich i publikowanie najwybitniejszych tw�rc�w mikro�wiata.
Zajrzyj do Katalogu lub do Nowo�ci, aby zapozna� si� z nasz� ofert�. W razie pyta�, w�tpliwo�ci, uwag lub gdyby� chcia� nas pochwali� :) zajrzyj do dzia�u Kontakt.

Jesteś autorem? Poszukujesz wydawcy? Skontaktuj si� z nami!

Z twarzą w kuwecie, Jacques de Brolle
Kolejna publikacja w serii "Pami�� w druku" - ju� dost�pna. "Z twarzą w kuwecie" to wyb�r tekst�w publicystycznych Jacquesa de Brolle'a: teksty pochodzą sprzed prawie dziesi�ciu lat i dotyczą r�nych spraw - od dreamlandzkiej polityki tamtego okresu do kultury - ale �ączy je osoba autora, jego niepodrabialny styl i to, �e wszystkie wydają si� aktualne r�wnie� dziś. Eleganckie wydanie pdf, dobrze wygląda na p�ce Ju� teraz, nak�adem litery w druku.

Notatniki sejmowe, Medgar de Rama
III kadencja Izby Poselskiej dla dreamlandzkiej demokracji by�a szczeg�lnie interesującym okresem. Medgar de Rama - korespondent "Okna" w Izbie - referuje prac� pos��w i bywa przy tym z�ośliwy, ale zarazem zdaje si� sprawiedliwie traktowa� wybra�c�w narodu: bez litości wytyka �wczesnym pos�om ich zaniedbania, czasem chwali. Dla dzisiejszego czytelnika, nie tylko tego zainteresowanego historią Kr�lestwa, mo�e by� to szczeg�lnie interesujący wgląd w wydarzenia sprzed lat. Lektura nie tylko dla prymus�w. Ju� teraz, nak�adem litery w druku.

Z Ariadny nici, Edward Krieg
Krieg w swojej powieści otwiera drzwi, po kt�rych przekroczeniu Czytelnik odnajduje si� w samym centrum wydarze� tworzących histori� Kr�lestwa Dreamlandu. Nie są to jednak drzwi frontowe, ani nie zostają otwarte na oście� - są to raczej drzwi kuchenne i zostają one jedynie nieznacznie uchylone: w sam raz, by dyskretnie podpatrywa� mniej lub bardziej finezyjne dworskie intrygi, mechanizmy zdobywania i sprawowania w�adzy, nie tracąc przy tym z oczu tego, co ginie w obiektywie aparatury badawczej historyk�w: �ywych emocji, wymiaru ludzkich uczu�, osobistych radości i dramat�w.
"Z Ariadny nici", wydane po raz pierwszy w 2007 roku, to osobliwie niepokojąca powieś� o dziejach. Wydanie drugie wzbogacono o przedruki dw�ch tekst�w z dreamlandzkiej prasy, kt�re tej powieści dotyczą.