Strona w przygotowaniu. 2023-01-17

Czym jest Dreamland?

Królestwo Dreamlandu to mikronacja, czyli państwo wirtualne. Prowadzimy symulację prawdziwego państwa jako internetowa społeczność: mamy swoje władze państwowe, współtworzymy prawo, politykę i kulturę.

Nasza działalność jest motywowana poczuciem wspólnoty – funkcjonując w Dreamlandzie czujemy się Dreamlandczykami.

Jak zacząć działać w Dreamlandzie?

Przede wszystkim – przywitaj się na forum dyskusyjnym. To główny kanał komunikacyjny Królestwa Dreamlandu i miejsce spotkań wszystkich obywateli jak i gości zagranicznych. Opowiedz nam coś o sobie i o tym, co chciałbyś robić w Dreamlandzie. Z pewnością zostaniesz ciepło powitany, a bardziej doświadczeni obywatele odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości.

Jak zwracać się do Króla i innych dostojników państwowych?

Używane tytuły i formy grzecznościowe nie tylko służą zbudowaniu klimatu, ale również podkreśleniu szacunku, jakim się wzajemnie darzymy. W bezpośredniej rozmowie do panującego monarchy zwracamy się: Wasza Królewska Mość. W trzeciej osobie powiemy o królu: Jego Królewska Mość.

Monarcha, który ustąpił z tronu, to Jego Królewska Wysokość lub król senior. Zwracamy się do niego zatem formą: Wasza Królewska Wysokość. Króla seniora rozpoznamy po specjalnej randze przypisanej mu w ramach forum dyskusyjnego. Pewną wskazówką jest również podpis – skrót „rs” następujący po nazwisku.

Do innych wysokich rangą urzędników Królestwa Dreamlandu, a także poważanych dyplomatów zagranicznych, możemy się zwrócić per: Wasza Ekscelencjo, ale nie jest to konieczne.