Działy administracji

budżet
Sprawy związane z opracowywaniem i wykonywaniem ustawy budżetowej, a także sprawy związane z finansowaniem działalności organów Królestwa oraz sprawy z zakresu podatków i innych publicznoprawnych dochodów Skarbu Królestwa.

gospodarka
Sprawy związane z organizacją i wspieraniem rozwoju gospodarki Królestwa, w tym sprawy związane z organizacją wymiany handlowej z innymi państwami oraz sprawy związane z pomocą udzielaną przedsiębiorstwom ze Skarbu Królestwa, a także sprawy związane z pieniądzem Królestwa.

informacja
Sprawy związane z udzielaniem informacji o funkcjonowaniu organów Królestwa, w tym Króla, z wyłączeniem Senatu Królewskiego i Izby Poselskiej, w razie jej ustanowienia.

kultura
Sprawy związane z rozwojem i ochroną kultury Królestwa oraz propagowaniem aktywności sportowej.

mienie Królestwa
Sprawy związane z zarządzaniem własnością Skarbu Królestwa, z wyjątkiem zasobów naturalnych, oraz wykonywaniem innych praw i obowiązków o charakterze prywatnoprawnym, z wyjątkiem zatrudnienia.

nauka
Sprawy związane z rozwojem nauki, w tym sprawy związane z prowadzeniem instytucji oświatowych.

obywatelstwo
Sprawy związane z ewidencją obywateli, mieszkańców i imigrantów Królestwa oraz swobodami obywatelskimi.

sprawiedliwość
Sprawy związane z ochroną porządku prawnego, w tym sprawy związane z działalnością prokuratury, adwokatury i innych instytucji pomocy prawnej, a także sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.

sprawy zagraniczne
Sprawy związane z reprezentowaniem interesów Królestwa wobec innych państw, w tym sprawy związane z tworzeniem, działalnością i znoszeniem przedstawicielstw dyplomatycznych Królestwa oraz przyjmowaniem przedstawicielstw państw obcych.

promocja
Sprawy związane z prowadzeniem działań mających w szczególności na uwadze oddziaływania na potencjalnych przyszłych obywateli Królestwa polegające między innymi na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat Królestwa i zachęcić do aktywnego udziału w jego pracach.

Więcej: