Spis praw Królestwa Dreamlandu

Spis praw stanowi urzędowe źródło wiedzy o obowiązujących w Królestwie Dreamlandu aktach prawodawczych. Wymieniane w spisie są jedynie te akty, które zawierają samodzielne i aktualnie obowiązujące normy prawne (tj. nie uwzględnia się nowelizacji, o ile nie zawierają samodzielnych przepisów). Aktualność spisu zapewnia minister spraw wewnętrznych.

Konstytucja

Konstytucja Królestwa Dreamlandu z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2020 r. o członkostwie państwa w Unii Niepodległych Państw

Przepisy wprowadzające Konstytucję Królestwa Dreamlandu z dnia 12 kwietnia 2020 r.

Ustawy

Ustawa z dnia 12 grudnia 2021 r. o obywatelstwie dreamlandzkim

Wejdzie w życie 20 grudnia 2021 r.

Dekret z dnia 12 czerwca 2021 r. o medalu Rajdu Czerwonego Orła

Dekret z dnia 12 czerwca 2021 r. o świętach państwowych

Dekret z dnia 21 kwietnia 2021 r. o ogłaszaniu aktów urzędowych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2021 r. o I etapie przesiedlenia na systemy Unii Niepodległych Państw

Dekret królewski z dnia 11 grudnia 2020 r. o świętach państwowych

Dekret z dnia 25 listopada 2020 r. o służbie urzędników państwowych

Dekret królewski z dnia 20 listopada 2020 r. o Dworze Jego Królewskiej Mości

Dekret z dnia 17 listopada 2020 r. o tytułach honorowych, orderach i odznaczeniach

Ustawa z dnia 15 listopada 2020 r. o edukacji

Ustawa z dnia 14 września 2020 r. o statucie parlamentu

Autentyczna wykładnia ustalona odrębną ustawą.

Ustawa z dnia 3 czerwca 2020 r. o obywatelstwie dreamlandzkim

Utraci moc 20 grudnia 2021 r.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2020 r. o obronności

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2020 r. o wymiarze sprawiedliwości

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2020 r. o statucie rządu

Dekret z dnia 30 marca 2020 r. o infrastrukturze państwowej

Dekret królewski z dnia 5 stycznia 2020 r. o statucie Uniwersytetu Królewskiego

Ustawa z dnia 16 grudnia 2019 r. o medalu Ferriviae Merenti

Ustawa z dnia 22 lipca 2017 r. o państwowym forum dyskusyjnym

Ustawa federalna z dnia 28 października 2016 r. — Kodeks karny

Rozporządzenia

Rozporządzenie Pierwszego Ministra z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zakresów działania ministrów