rys historyczny Królestwa Dreamlandu

Rok 1.: 1998-1999

1 sierpnia 1998 - TomBond oficjalnie zakłada Królestwo Dreamlandu, pierwsze polskie państwo wirtualne, na czele którego staje jako władca absolutny. Data jest umowna, gdyż pierwsze szmery w Internecie w kierunku założenia monarchii były już kilka tygodni wcześniej. Raczkujące państwo stanęło przed wyzwaniem budowy atrakcyjnego miejsca do życia dla przyszłych obywateli, których TomBond powoli zaczął do swojego kraju ściągać. Byli to przyszli namiestnicy koronni, którym powierzał władzę nad prowincjami takimi jak Furlandia, Blacklock, Memphis, Morland, a wkrótce także Webland i Antykland. Prowincje te razem z Domeną Królewską rozłożyły się na mapie wzorowanej na Australii, a zaraz potem na Europie. Szybko również namiestnicy zaczęli toczyć ze sobą spory, a po pewnym okresie także wojny domowe, jak chociażby sławna wojna o kolej. Konfliktów nie brakowało również na skromnej wtedy scenie międzynarodowej. W pierwszej połowie 1999 roku doszło do "zimnej wojny" między Dreamlandem, a drugim państwem wirtualnym pod względem czasu istnienia, Raflandią.

Rok 2.: 1999-2000

Królestwo Dreamlandu rozłożone na nieco zmodyfikowanej mapie Europy po przejściach wojennych mających nieco urozmaicić życie wewnętrzne (oprócz wojny Apolla, zakończonej wygnaniem tego furlandzkiego namiestnika) przechodziło etap rozwoju instytucji kolegialnych, takich jak Rada Prytanów i Rada Namiestnicza. Rada Prytanów, składająca się z dość dużej (jak na nasze współczesne realia) członków była zalążkiem przyszłego Rządu Królewskiego. Rada Namiestnicza składała się z Namiestników Koronnych poszczególnych prowincji i była w dużej części protoplastą przyszłego Senatu. Spośród pierwszych namiestników warto jest zapamiętać Adę, Apolla, Formiona (Kreona), Białasa, Kefasa, Elvisa, Travisa czy w końcu nieocenionego dla dreamlandzkiej monarchii Nimitza.

Rok 3.: 2000-2001

13 sierpnia 2000 r. - tego pamiętnego dnia wchodzi w życie pierwsza dreamlandzka konstytucja, która jest pierwszym krokiem do demokratyzacji młodego Królestwa. Pojawia się bowiem jednoizbowy Parlament, połowę składu którego wyłania się w wyborach powszechnych. Rada Prytanów zostaje natomiast zastąpiona Rządem Królewskim, którego członków powołuje Król. W tym czasie Rząd ma prawo wydawania dekretów. Również w sierpniu 2000 r. Królestwo przybiera współczesny kształt geograficzny, lokując się na Archipelagu Dreamlandzkim. Wrzesień tego roku przyniósł pierwszy poważny kryzys zarówno demograficzno-aktywnościowy jak i polityczny. Król TomBond udał się na dość długi urlop, podczas którego na czele państwa stał regent Nimitz. Odchodzili inni obywatele, a na domiar złego wybuchła rewolucja mająca na celu odebranie TomBondowi kontroli nad serwerem. Wśród spiskowców byli Leonardo, Marcin Kamola oraz Daro - czołowy webmaster Królestwa tamtego okresu, który przyczynił się do jego burzliwego rozwoju w następujących po rewolucji miesiącach. Władzę realną zaczęła sprawować Tymczasowa Rada Narodowa, która doprowadziła do reformy władzy ustawodawczej. Powstał Senat złożony głównie z namiestników, zaś Sejm miał pochodzić z wyborów. Aktywność Parlamentu w tamtym czasie była imponująca. Przyjęto wiele aktów prawnych, które przetrwały niemal do dnia dzisiejszego. 14 kwietnia 2001 r. weszła w życie nowa Konstytucja. Niestety jednak Sejm pogrążył się jednocześnie w walkach, które później sparaliżowały jego prace. Król TomBond powrócił na tron w maju, co nie podobało się namiestnikom i zwykłym obywatelom. W czerwcu powołane zostało do życia Królewskie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, którym miał kierować Kreon - drugi po Nimitzu protegowany królewski w morzu jego oponentów. Aktywność KBBN nie spodobała się Parlamentowi i wielu działaczom, którzy podjęli przygotowania do obalenia TomBonda. Wśród nich byli: Marcin Kamola, eMBe i Morfeusz. Szukano różnych dróg marginalizacji pierwszego władcy Dreamlandu, co doprowadziło do wykształcenia się dwóch frakcji: umiarkowanej (m.in. z Stedem) i radykalnej (m.in. z Marcinem Kamolą). Doszedł do tego kryzys cintryjski, kryzys parlamentaryzmu, więc w efekcie TomBond ogłosił pod koniec lipca 2001 r. stan wyjątkowy. 14 dnia tego miesiąca urodził się Jacques de Brolle.