mapa Dreamlandu

mapa półkuli zachodniej

Królestwo Dreamlandu jest dużym państwem obejmującym obszar ok. 1 miliona kilometrów kwadratowych. Położone jest na trzech kontynentach: Morenice, gdzie zlokalizowany jest Archipelag Dreamlandzki; Wirtuazji, gdzie zlokalizowana jest Scholandia; oraz w Polarktyce, gdzie położona jest Skytja.

U zarania dziejów Królestwa Dreamlandu kraj miał kształt Australii. Zaraz potem zmieniono go na Europę, aż w końcu w roku 2000 Królestwo uzyskało obecne położenie - na Archipelagu Dreamlandzkim. Przynależność polityczna tych ziem nigdy się nie zmieniła, chociaż bywały momenty, że odłączyły się od Dreamlandu: Solardia i Baridas. Obecnie Królestwo to także terytoria na innych kontynentach: Skytja na północy należy do naszego państwa od 2013 roku, natomiast Scholandia od 2015 roku.

Aktualna mapa podziału administracyjnego Królestwa Dreamlandu pokazuje Unię Saudadzką (połączenie Furlandii i Luindoru) na zachodzie. Tuż przy niej, od strony wschodniej znajduje się Domena Królewska (Dreamopolis, Ekorre oraz wcielone do niej w 2015 roku prowincje: Morland, Surmala, Webland). Na dalekiej północy leży Skytja należąca administracyjnie do Domeny Królewskiej. Na wschodzie zaś, na dużym kontynencie Wirtuazja, zlokalizowana jest Scholandia, która do lipca 2015 roku była niepodległym państwem.

Mapa prowincji w Dreamlandzie

Kliknij w mapę, aby ją powiększyć.