mikronacje - czym są?

Czym jest mikronacja?

Niezwykle ważne jest zrozumienie istoty mikronacji. Mikronacją (państwem wirtualnym) jest społeczność internetowa symulująca państwo w warunkach wirtualnych. Cechami wszystkich państw są ludzie, władza oraz terytorium. W mikronacjach wszyscy (ludzie) tworzymy i sprawujemy władzę (polityka) oraz realizujemy własne ambicje i pomysły na wybranym gruncie życia społeczno-gospodarczego (zarządzanie terytorium). Mianem terytorium trzeba też okreąlić nasze miejsce w Internecie – strony internetowe, fora i listy dyskusyjne danej mikronacji to także jej terytorium. Dlatego tutaj – na stronach www i forum dyskusyjnym toczy się życie mikronacji.

Czy mikronacja to gra?

Mikronacja nie jest grą. Gra jest programem komputerowym, który zaprojektowano tak, abyś zrealizował cel jaki został przed Tobą postawiony. W grze trzeba wykonać takie czynności, jakie ona od Ciebie wymaga. Ponadto grać możesz samodzielnie i zespołowo, ale nawet grając zespołowo masz cel postawiony Ci przez grę. Mikronacja jest rzeczywistością alternatywną, w której Ty jesteś jej projektantem – sam stawiasz sobie oraz innym cele, realizujesz się tak jak sam tego chcesz. Możesz sam tworzyć takie rzeczy na jakie masz ochotę, a ile osiągniesz to zależy wyłącznie od Ciebie, gdyż mikronacja nie ma końca tak jak każda gra. Ponadto w mikronacji ważna jest komunikacja. Mikronacja opiera się na relacjach z innymi mikronautami. Wypowiadanie się, przedstawianie swoich dokonań i wykonanych rzeczy oraz prowadzenie rozmów są ścisłymi elementami życia w mikronacji.

Mikronacja jako wspólnota

Mikronacja to wspólnota i komunikacja w tej wspólnocie. Podstawowym kanałem komunikacji jest forum dyskusyjne.

Komunikowanie się w mikronacji to wykonywanie co najmniej następujących czynności:

  • wypowiadanie się na forum;
  • prezentowanie własnych dokonań; oraz
  • poznawanie innych osób dzięki rozmowie.

Jak wygląda mikronacja?

Jak wygląda Polska? Z czym kojarzy Ci się Polska? Prawdopodobnie masz teraz w myślach obrazy. Obraz jej obszaru, czyli miejsca na mapie świata. Obraz jej symboli oraz dziesiątki, setki czy nawet tysiące innych obrazów składających się na jej wygląd. Bo każdy kraj wygląda tak, jak wygląda i toczy się życie na jego obszarze.

Mikronacja wygląda tak, jak wygląda i toczy się życie na jej forum dyskusyjnym i stronach internetowych, ponieważ wiesz już, że są one jej obszarem.

Czym jest forum dyskusyjne mikronacji?

Forum dyskusyjne

Możesz współtworzyć życie mikronacji tak jak chcesz, jeżeli będziesz aktywny na jej forum.

Forum dyskusyjne jest nie tylko kanałem komunikacji. Pamiętasz, że jest obszarem państwa? Jeżeli tak, możesz na nim zrobić absolutnie wszystko! Forum może być ulicami stolicy, na których zrobisz wiec polityczny. Forum może być Twoim domem, w którym zorganizujesz przyjęcie. Forum może być siedzibą Twojej firmy, w której będziesz produkował samochody według własnego projektu. Forum jest miejscem olbrzymich możliwości wyrażenia siebie i swoich pasji – korzystaj z niego bardzo często i twórz życie mikronacji.

Forum dyskusyjne Królestwa Dreamlandu