prowincje Dreamlandu

Prowincje Królestwa Dreamlandu są państwami tworzącymi federację, ograniczonymi w możliwości działania przez prawo federalne. Przez cały okres istnienia Królestwa liczba prowincji była zmienna, jednak od początków XXI wieku aż do 2011 roku ich liczba wynosiła pięć (stąd np. nazwa dreamlandzkiego kanału IRC #5prowincji). W końcu liczba prowincji została zredukowana do dwóch: Księstwa Furlandii i Luindoru (Unii Saudadzkiej) i Królestwa Scholandii. Dodatkową jednostką administracyjną jest Domena Królewska. Każda z nich zarządzana jest przez lenników królewskich.

Ustrój prowincji regulowany jest przez ich krajowe akty normatywne, zwykle zwane konstytucjami prowincji. Zgodnie z nimi Unia Saudadzka jest księstwem, natomiast Scholandia jest królestwem. Konstytucje prowincji określają też krajową tytulaturę. Osobami stojącymi na ich czele są więc: Książę Unii Saudadzkiej i Wicekról Scholandii. Na czele Domeny Królewskiej stoi sam Król, bądź powoływany przez niego Lord Gubernator.

Aktualna lista Namiestników Koronnych dostępna jest na Forum Dyskusyjnym w temacie "Główne urzędy Królestwa Dreamlandu - baza adresowa".

Mapa prowincji w Dreamlandzie

Kliknij w mapę, aby ją powiększyć.

Królestwo Scholandii

Stolica: Scholopolis

flaga Scholandii

Królestwo Scholandii jest jedną z prowincji Dreamlandu. Dawniej było niepodległym państwem powstałym w 2002 r., rządzonym przez króla. W lipcu 2015 r. Król Filip Rodgar Scholandzki i Marcin Mikołaj zawarli unię scholandzko-dreamlandzką. Od tego czasu na czele Scholandii stoi Król Dreamlandu. Jest on reprezentowany w prowincji przez Wicekróla. Władzę ustawodawczą w sprawuje dobrowolny i dostępny dla każdego obywatela parlament - Zgromadzenie Obywatelskie. Obradami kieruje przewodniczący. Władzę wykonawczą sprawuje wybierany przez Zgromadzenie Premier Scholandii, który zajmuje się polityką prowincji na współ z wicekrólem. Władza sądownicza należy do federalnego Sądu Królestwa.

W Scholandii znajduje się pięć miast:

  • Scholopolis - stolica Scholandii, położona we wschodniej Scholii, bardzo stare i zabytkowe miasto,
  • Alexiopolis - stolica regionu Delta i Proftazja,
  • Elfidias - stolica regionu Bergii i Elfidy,
  • Internetia - stolica regionu Arden i Inselia,
  • Kanikograd - stolica regionu Dolia i Faerie.

Księstwo Furlandii i Luindoru (Unia Saudadzka)

dawniej:
Księstwo Furlandii (aktualnie kraina)
Księstwo Luindoru (aktualnie kraina)

Stolica: Agendart

flaga Księstwa Furlandii i Luindoru

Unia Saudadzka to prowincja utworzona po reformie administracyjnej 2011 roku. Powstała z połączenia dwóch istniejących wcześniej prowincji - Księstwa Furlandii oraz Księstwa Luindoru. Unia położona jest w północno-zachodniej części Królestwa Dreamlandu. To obecnie najmniejsza terytorialnie prowincja Królestwa. Leży na wyspach: Małej i Wielkiej Furii, Hekatos oraz Wyspie Dhatar.

W Unii Saudadzkiej znajduje się pięć miast i osada lenna:

Domena Królewska

w 2015 r. dołączono do niej:
Księstwo Morlandu (aktualnie kraina)
Księstwo Surmali (aktualnie kraina)
Republika Weblandu (aktualnie kraina)

Stolica: Dreamopolis

Domena Królewska to ogół ziem Królestwa Dreamlandu, podległych bezpośrednio Królowi, na co dzień zarządzanych przez Lorda Gubernatora. Obejmuje ona te tereny, które nie wchodzą w skład ani Księstwa Furlandii i Luindoru, ani Królestwa Scholandii, jedynych obecnie prowincji Królestwa Dreamlandu.

Zgodnie z dekretem królewskim regulującym jej organizację, od 10 września 2015 roku Domena Królewska obejmuje: Morland, Webland, Surmala (wraz ze Skytją) oraz Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis (stolica państwa) i Królewskie Miasto Ekorre (siedziba Króla).

Informacje zaczerpnięto lub opracowano na podstawie stron właściwych prowincji.