Lokal wyborczy jest już zamknięty.Helmut Pohl

Coded by Darosareier & Wichura™