Królestwo Dreamlandu - najstarsza mikronacja (wirtualne państwo) w polskiej Sieci
Wirtualne państwo, Królestwo Dreamlandu
dreamland, mikronacja, wirtualne państwo, v-państwo, królestwo, prowincje

Dekada

Prowincje:
Unia Saudadzka
Domena Królewska
Królestwo Scholandii
mikronacja
11.02.2008 r.
Mamy Premiera!
Robert van Buuren
Po ponad miesięcznym opóźnieniu spowodowanym zwłoką w ukonstytuowaniu się Izby Poselskiej X kadencji JKM Edward I Artur przyjął wniosek większości poselskiej o zmianę Premiera Rządu Królewskiego. Nowym szefem rządu został Martin wicehrabia van Buuren. Na jego wniosek JKM odwołał jednocześnie poprzedni Gabinet i powołał nowych Ministrów Korony.

Ministrami Korony w nowym Gabinecie zostali:
1. Alchien diuk d`Archien
2. dr Robert baron van Buuren
3. Gabriel baron Grandin
4. dr sir Krzysztof Jazłowiecki
5. Medgar hrabia de Rama

Oczekujemy teraz na Expose nowego Premiera.


copyright © 2007 Dreamland
 
Maryusheck, Bager, Ghardin