Królestwo Dreamlandu i Scholandii to najstarsze państwo wirtualne, założone 1 sierpnia 1998 roku. Dreamland i Scholandia położone są na Morenice i Wirtuazji, a w skład Królestwa wchodzą liczne wyspy i terytoria kontynentalne, na terenie których funkcjonują rozmaite lenna oraz królewskie dobra prywatne.

Symbole państwowe

Królestwo Dreamlandu i Scholandii posiada swoje symbole: flagę i godło.

Flaga Królestwa Dreamlandu i Scholandii przedstawia w dolnej części białą i czerwoną falę, ponad którymi umieszczono białą różę na niebieskim tle. Flaga obowiązuje od 9 października 2002 roku z kosmetycznymi modyfikacjami.

Godło Królestwa Dreamlandu i Scholandii przedstawia czerwonego orła dwugłowego z tarczą czwórdzielną na piersi, w pierwszym i czwartym polu niebieskim – biała róża o pięciu listkach; w drugim i trzecim polu złotym – trzy czarne lwy passant guardant, jeden pod drugim; nad godłem korona królewska. Orzeł z koroną symbolizuje monarchię, biała róża symbolizuje Dreamland, natomiast czarne lwy – Scholandię.

Ustrój

Królestwo Dreamlandu i Scholandii jest monarchią. Głową państwa jest Król Dreamlandu i Scholandii, który łączy w sobie władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

W celu lepszego zarządzania państwem, Król Dreamlandu i Scholandii może tworzyć organy władzy oraz nadawać im określone kompetencje według upodobania. Obecnie jednym z takich organów władzy jest Gubernator Dreamlandu i Scholandii, który zastępuje Króla w sytuacjach nagłych lub podczas jego nieobecności.

Komunikacja i życie codzienne w Dreamlandzie i Scholandii

Głównym miejscem komunikacji mieszkańców Dreamlandu i Scholandii jest forum dyskusyjne. To tutaj skupia się większość aktywności mieszkańców Królestwa. To tutaj znajdują się bieżące informacje o działalności władz, ogłaszane są nowe akty prawne, wymieniane mniej lub bardziej ważne wiadomości, toczą się codzienne dyskusje. Można tutaj poznać innych mieszkańców, znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania, bądź porozmawiać z gośćmi z zagranicy.

Spotkania na żywo odbywają się również na dreamlandzko-scholandzkim discordzie.

Co robić w Królestwie?

W Dreamlandzie i Scholandii każdy może zająć się czymkolwiek chce. Jeśli chcesz, możesz spełnić się jako polityk, urzędnik, dziennikarz, pisarz, artysta, naukowiec, działacz sportowy, przedsiębiorca, wojskowy. Oczywiście nie jest to zamknięta lista dostępnych profesji. To, czym się zajmiesz, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.

Tytulatura

Tytuły honorowe są wyznacznikiem zasług położonych dla rozwoju Królestwa Dreamlandu i Scholandii, a także otwierają drzwi do sprawowania funkcji publicznych w państwie. Istnieją następujące tytuły: sir/lady, baron, wicehrabia, hrabia, markiz, diuk, książę, arcyksiążę. Tytuły honorowe są przyznawane przez Króla kilka razy do roku jako nagroda za zasługi dla Królestwa.

Tytuł Króla Dreamlandu i Scholandii jest tytułem monarszym, zaś tytuł Króla Seniorahonorowym tytułem monarszym, zarezerwowanym dla byłych królów Dreamlandu.

Zwracając się do kogoś, powinno się brać pod uwagę posiadany przez tę osobę tytuł.