Trwa przebudowa strony głównej. Część informacji może nie być jeszcze dostępna.

Podstawowe informacje


Królestwo Dreamlandu to najstarsze państwo wirtualne, założone 1 sierpnia 1998 roku. Dreamland położony jest na Morenice i Wirtuazji, a w jego skład wchodzą liczne wyspy i terytoria kontynentalne. Zwyczajowo Królestwo dzieli się na Dreamland i Scholandię, na terenie których funkcjonują lenna oraz królewskie dobra prywatne.

Symbole państwowe

Królestwo Dreamlandu posiada swoje symbole: flagę i godło.

Flaga Królestwa Dreamlandu przedstawia w dolnej części białą i czerwoną falę, ponad którymi umieszczono białą różę na niebieskim tle. Flaga obowiązuje od 9 października 2002 roku z kosmetycznymi modyfikacjami.

Godło Królestwa Dreamlandu przedstawia czerwonego orła dwugłowego z tarczą czwórdzielną na piersi, w pierwszym i czwartym polu niebieskim – biała róża o pięciu listkach; w drugim i trzecim polu złotym – trzy czarne lwy passant guardant, jeden pod drugim; nad godłem korona królewska. Orzeł z koroną symbolizuje monarchię, biała róża symbolizuje Dreamland, natomiast czarne lwy – Scholandię.

Ustrój

Królestwo Dreamlandu jest monarchią. Głową państwa jest Król Dreamlandu, który łączy w sobie władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą – działa wtedy, gdy dane stanowisko państwowe nie zostało obsadzone, a jego działanie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Panowanie królewskie opiera się na prawie i podlega kontroli ze strony obywateli.

Władzę wykonawczą sprawuje dotychczas nieobsadzone Kolegium Ministrów na czele z Pierwszym Ministrem, który wybierany jest przez Zgromadzenie Ludowe lub bezpośrednio przez Króla. Funkcjonowanie Kolegium zostało czasowo zawieszone na mocy wprowadzonego stanu wyjątkowego.

Na czas stanu wyjątkowego ustanowiono urząd Gubernatora Dreamlandu, który posiada większość kompetencji Króla Dreamlandu, a także zastępuje go w sytuacjach nagłych oraz podczas nieobecności Króla. Gubernator jest powoływany i odwoływany bezpośrednio przez Króla Dreamlandu.

Władzę ustawodawczą sprawuje Zgromadzenie Ludowe, w skład którego wchodzą wszyscy chętni obywatele dreamlandzcy.

Władzę sądowniczą sprawuje Trybunał Sprawiedliwości, w skład którego wchodzą sędziowie wybierani przez Zgromadzenie Ludowe. Obecnie Trybunał Sprawiedliwości pozostaje nieobsadzony, zatem Król Dreamlandu sprawuje wymiar sprawiedliwości samodzielnie.

Komunikacja i życie codzienne w Dreamlandzie

Głównym miejscem komunikacji mieszkańców Dreamlandu jest forum dyskusyjne. To tutaj skupia się większość aktywności Dreamlandczyków. To tutaj znajdują się bieżące informacje o działalności władz, ogłaszane są nowe akty prawne, wymieniane mniej lub bardziej ważne wiadomości, toczą się codzienne dyskusje. Można tutaj poznać innych obywateli, znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania, bądź porozmawiać z gośćmi z zagranicy.

Spotkania na żywo odbywają się również na dreamlandzkim discordzie.

Co robić w Dreamlandzie?

W Dreamlandzie każdy może zająć się czymkolwiek chce. Jeśli chcesz, możesz spełnić się jako polityk, urzędnik, dziennikarz, pisarz, artysta, naukowiec, działacz sportowy, przedsiębiorca, wojskowy. Oczywiście nie jest to zamknięta lista dostępnych profesji. To, czym się zajmiesz, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.

Tytulatura

Tytuły honorowe są wyznacznikiem zasług położonych dla rozwoju Królestwa Dreamlandu. Istnieją następujące tytuły: sir/lady, baron, wicehrabia, hrabia, markiz, diuk, książę, arcyksiążę. Tytuły honorowe są przyznawane przez Króla kilka razy do roku jako nagroda za zasługi dla Królestwa.

Tytuł Króla Dreamlandu jest tytułem monarszym, zaś tytuł Króla Seniorahonorowym tytułem monarszym, zarezerwowanym dla byłych królów Dreamlandu.

Zwracając się do kogoś, powinno się brać pod uwagę posiadany przez tę osobę tytuł.