O Heroldii |  Tytuły |  Cennik |  Rejestr |  Herbarz |  Ordery |  Odznaczenia
Cennik

Heroldia jest urzędem państwowym, podległym Królowi, jednak świadczy swoje usługi odpłatnie. Poniższy cennik przedstawia stawki opłat za wykonanie herbów oraz inne usługi świadczone przez Sekretarza Heroldii.

Numer konta Heroldii to A40809.

  • Stworzenie herbu osobistego wraz z blazonem - 5 000 D
  • Modyfikacja bądź odnowienie herbu - 3 000 D
  • Blazonowanie gotowego herbu - 1 000 D
  • Zatwierdzenie herbu wykonanego poza Heroldią - 1000 D
  • Stworzenie herbu miejscowości, prowincji itp. - 10 000 D
  • Stworzenie innego symbolu her./weks. - od 5 000 D
  • Inne usługi - wyceniane indywidualnie.
  • W szczególnych sytuacjach można aplikowac do Sekretarza Heroldii o pożyczke lub pełne pokrycie kosztów usług Heroldii.