O Heroldii |  Tytuły |  Cennik |  Rejestr |  Herbarz |  Ordery |  Odznaczenia
Odznaczeni orderem Czerwonego Orła

1. JKW Tombond - Krzyż Wielki OCO
2. JKW eMBe - Krzyż Wielki OCO
3. JKW Artur Piotr - Krzyż Wielki OCO
4. JKW Pavel Svoboda - Krzyż Wielki OCO
5. JKW Edward Artur - Krzyż Wielki OCO
6. JKW Robert - Krzyż Wielki OCO
7. JKW Marcin Mikołaj - Krzyż Wielki OCO
8. Bzerolek de Kakuć - Krzyż Komandorski OCO
9. Sted Asketil - Krzyż Komandorski OCO
10. Ghardin - Krzyż Komandorski OCO
11. Kazio Wichura - Krzyż Kawalerski OCO
12. Paweł Erwin de Archien - Liberi - Krzyż Kawalerski OCO
13. Krzysztof Jazłowiecki - Krzyż Kawalerski OCO
14. Paweł Krieg d. Milewski - Krzyż Kawalerski OCO
15. JKW Edward II (Jacques de Brolle) - Krzyż Wielki OCO
16. JKM Karolina Aleksandra - Krzyż Kawalerski OCO
17. Daniel von Witt - Krzyż Wielki OCO
18. Mat Max von Salvepol

Order Czerwonego Orła ustanowiony jest dla uczczenia wybitnych zasług Dreamlandczyków i jest najwyższym orderem Królestwa Dreamlandu. Order Czerwonego Orła nadawany jest za wyjątkowe zasługi na rzecz chwały i pomyślności Królestwa Dreamlandu i jego obywateli. W 2017 r. zlikwidowano podział orderu na rangi - na niniejszej stronie zostały one zachowane tylko dla celów archiwalnych


Odznaczeni Orderem Odrodzenia Dreamlandu

1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki – Krzyż Komandorski OOD
2. Mat Max von Salvepol – Krzyż Oficerski OOD
3. Auksencjusz Butodziej-Witt – Krzyż Oficerski OOD
4. Gaston de Senancour – Krzyż Oficerski Orderu OOD
5. Robert Janusz von Thorn – Krzyż Oficerski OOD
6. Daniel von Witt - Krzyż Komandorski OOD

Order Odrodzenia Dreamlandu został ustanowiony za panowania Edwarda II jest nadawany w uznaniu wybitnych zasług dla odrodzenia lub wzmocnienia państwa.


Odznaczeni Orderem Anatazego

1. JKW Artur Piotr - Krzyż Kawalerski OA
2. Martin van Buuren - Krzyż Kawalerski OA
3. Marion Cirilla - Krzyż Kawalerski OA
4. Paul von Panevnick - Krzyż Kawalerski OA
5. Łukasz Wakowski - Krzyż Kawalerski OA
6. Hans von Witt - Krzyż Kawalerski OA
7. Sted Asketil - Krzyż Kawalerski OA
8. Daniel von Witt (Daniło de la Vega) - Krzyż Oficerski OA
9. Siergiusz Asketil - Krzyż Kawalerski OA
10. Sukces Dupostrzał Zwell - Krzyż Kawalerski OA
11. Prezerwatyw Tradycja Radziecki - Krzyż Komandorski OA
12. Andy Sky - Krzyż Oficerski OA
13. Otton van der Berg - Krzyż Kawalerski OA
14. Hans von Witt - Krzyż Kawalerski OA

Order Anatazego ustanowiony jest dla uhonorowania wybitnych zasług dla dreamlandzkich lokalnych społeczności i nadawany jest za wyjątkowe osiągniecia na rzecz dreamlandzkich prowincji, palatynatów, krain, miast.