O Heroldii |  Tytuły |  Cennik |  Rejestr |  Herbarz |  Ordery |  Odznaczenia
Krzyż Edwarda Artura

Krzyż Edwarda Artura jest nadawany w uznaniu wyróżniającej się działalności, szczególnie działalności politycznej, w zakresie sprawowania urzędów państwowych. Jest nadawny w trzech stopniach (od najwyższego) - z Brylantami i ze Złotym Okuciem, z Brylantami i bez dodatków.

Odznaczeni:

1. Prezerwatyw Tradycja Radziecki - Krzyż Edwarda Artura z Brylantami i ze Złotym Okuciem.
2. Siergiusz Asketil - Krzyż Edwarda Artura z Brylantami i ze Złotym Okuciem.
3. Aluś de la Ciprofloksja - Krzyż Edwarda Artura z Brylantami.

Krzyż Edwarda II

Krzyż Edwarda II jest nadawany w uznaniu wyróżniającej się działalności w zakresie publicystyki i opiniotwórczości. Jest nadawny w trzech stopniach (od najwyższego) - ze Złotymi Liśćmi Dębu, z Liśćmi Dębu i bez dodatków.

Odznaczeni:

1. Gaston de Senancour - Krzyż Edwarda II

Medal Zeliga

Przyznawany za działalność pozapolityczną - na polu kultury, nauki i innych. Jest nadawany w trzech klasach - Złotej, Srebrnej i Brązowej. Medale dla których nie wskazano klasy były nadane przed ustanowieniem podziału klasowego (2017).

Odznaczeni:

1. Paweł W. Krieg d. Milewski
2. Krzysztof Jazłowiecki
3. Edward II (Jacques de Brolle)
4. Paul von Panevnick
5. Daniel von Witt (Daniło dela Vega)
6. Fabiola de Willibald
7. Siergiusz Asketil
8. Aluś de la Ciprofloksja - Srebrny MZ
9. Michał Yaqu - Brązowy MZPoniżej wymienione odznaczenia nie są już nadawane, jednak te do tej pory nadane są nadal uznawane przez Królestwo Dreamlandu.

Medal Lorda Tristana

Przyznawany za działalność na polu spraw zagranicznych i międzynarodowych, w tym za działalność w organizacjach międzynarodowych.

Odznaczeni:

1. Edward II (Jacques de Brolle)
2. Simon McMelkor
3. Daniel von Witt (Daniło dela Vega)

Medal Arcyksięcia Nimitza

Przyznawany za działalność na polu spraw wojskowych, wewnętrznych, obrony Królestwa i zapewniania bezpieczeństwa jego obywatelom.

Odznaczeni:

1. Robert van Buuren (JKW Robert I, r.s.)
2. Daniel von Witt (Daniło dela Vega)

Medal Hrabiego Vilgefortza

Przyznawany za działalność na polu budowy, modyfikacji i sprawowania opieki nad witrynami internetowymi i systemami informatycznymi Królestwa.

Odznaczeni:

1. Kazio Wichura
2. Ghardin
3. Conrad Darosareier-Stattoerr
4. Marcin Mikołaj
5. Pavel Svoboda
6. Mat Max von Salvepol
7. Sted Asketil