O Heroldii |  Tytuły |  Cennik |  Rejestr |  Herbarz |  Ordery |  Odznaczenia
Kodeks Honorowy
szlachty i arystokracji Królestwa Dreamlandu
z dnia 6 kwietnia 2008 roku

My, arystokracja Królestwa Dreamlandu,
W obliczu Królestwa, Korony i Historii,
Mając na uwadze dobre imię naszego Stanu i Stanu szlacheckiego oraz
przysięgę wierności wobec
Króla i Królestwa,
Kodeks niniejszy uchwalamy.

Część I.
Zakazy, czyli o tym, czego robić nie przystoi. Szlachcicowi i arystokracie nie wolno w zgodzie z własnym honorem i przysięgą wierności:

1. Obrażać Koronę, Króla, Królestwo lub symbole narodowe.
2. Krytykować Koronę w sposób wulgarny lub pozbawiony argumentów.
3. Obrazić inną osobę tego samego Stanu.
4. Rażąco uchybiać protokołom.
5. Dążyć do publicznego poniżenia Korony, Króla, Królestwa, innego szlachcica lub arystokraty.
6. Podejmować działania mogące ośmieszać lub poniżać samego siebie, przez co mogłoby ucierpieć dobre imię Stanu szlacheckiego i arystokratycznego lub Korony.
7. Ujawniać publicznie informacje pochodzące z rozmów prywatnych lub częściowo niejawnych forów i list dyskusyjnych; chyba, że wymaga tego bezpieczeństwo państwa.
8. Nawoływać do obalenia monarchy lub monarchii w sposób sprzeczny z prawem.
9. Odnosić się wulgarnie do innego szlachcica, arystokraty lub Króla.
10. Nie zachowywać szacunku dla osób tego samego Stanu, szczególnie wyższych tytułem.
11. Szerzyć kłamstwo.
12. Odmówić pomocy Koronie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i Narodu.
13. Działać wbrew prawu.
14. Odmówić przyjęcia funkcji w Heroldii lub Sądzie Parów.
15. Aprobować działania sprzeczne z niniejszym Kodeksem.

Część II.
Obowiązki, czyli jakie są powinności szlachty i arystokracji. Szlachcic i arystokrata, by zachować honor i nie złamać przysięgi wierności, mają obowiązek:

1. Stawiać się na wezwanie Korony, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo państwa i Narodu.
2. Ze wszystkich sił wspierać Królestwo, Koronę oraz Heroldię.
3. Posiadać herb.
4. Przyjmować powierzone funkcje w Heroldii i Sądzie Parów.
5. Dbać o dobre imię Korony, Królestwa oraz Stanu szlacheckiego i arystokratycznego.
6. Godnie reprezentować Królestwo poza jego granicami.
7. Zadość uczynić każdemu, komu jakąś szkodę bezprawnie i bezpodstawnie się wyrządziło.

Część III.
Zalecenia, czyli co szlachcic i arystokrata powinni, jeżeli okoliczności wszelakie im na to pozwalają.
Szlachcic i arystokrata powinni:

1. Działać w zgodzie z własnym sumieniem.
2. W każdej sytuacji zachowywać takt i cierpliwość.
3. Dawać swym zachowaniem przykład wszystkim niższym stanem i tytułem.
4. Z własnej inicjatywy wspierać Królestwo i Koronę.
5. Dbać o dziedzictwo kulturalne Królestwa.


(-) gen. Alchien książę d'Archien-Liberi
(-) diuk Bager
(-) chor. Józef markiz Kalicki
(-) gen. Łukasz markiz Wakowski
(-) Martin markiz van Buuren
(-) Ari-Quekka hrabia Vertonen
(-) Martin hrabia d'Archien-Liberi-Krieg y de Ebruz
(-) Medgar hrabia de Rama
(-) sierż. Paweł Erwin hrabia d'Archien-Liberi-Krieg y de Ebruz
(-) Robert hrabia van Buuren
(-) Alexander wicehrabia Krieg
(-) Cyprian B. J. wicehrabia Lee - Spider
(-) Gabriel wicehrabia Grandin
(-) Janne wicehrabia van den Fisher
(-) Fabiola baronowa de Willibald
(-) Marion baronowa Cirilla
(-) Krzysztof baron Jazłowiecki
(-) Jubei baronowa de Archien-Krieg y de Ebruz